BEDENİ HASAR TAZMİNATI HESAPLAMA

  • Hazine Müsteşarlığı Aktüerler Sicili’ ne kayıtlı ve Mahkeme Hesap Bilirkişi şirket aktüerimiz tarafından;
  • Destekten yoksun kalma tazminatı
  • Maluliyet tazminatı
  • Geçici iş göremezlik tazminatı
  • Bakıcı gideri tazminatı
  • Hesapları hem hazine mevzuatına uygun şekilde aktüer raporu olarak, hem de Yargıtay kararlarına göre mahkeme raporu olarak en kısa sürede hazırlayıp, düzenleyerek ilgili şirketlere ulaştırıyoruz.
  • Hesaplamalarda mevzuat değişiklikleri yakinen takip edilmekte ve hesaplamalarda yapılan değişiklikler raporlarımıza en güncel haliyle yansıtılmaktadır.