BEDENİ HASARLARA İLİŞKİN SÜREÇ YÖNETİMİ

Sigorta şirketlerine ihbar edilmiş ancak, evrak eksikliği ve benzer nedenlerle sonuçlandırılamamış olan hasar dosyaları ciddi anlamda zaman, operasyon ve teknik karşılık yükü yaratmaktadır.

Şirket arşivinde bekleyen veya yeni ihbar edilecek olan tüm bedeni hasar dosyalarını en hızlı ve tekrar tazminat talep edilemeyecek şekilde kesin tasfiyesi işlemlerinde ALM A.Ş. olarak tamamen mevzuata uygun çözümler sunuyoruz.

Sigorta şirketlerinin bedeni hasarlar işleyişindeki departmanların (bedeni hasarlar birimi, hukuk birimi, oto ve oto dışı hasar birimi, aktüerya birimi), süreç yönetimindeki çalışmaları, uygulamaları ve işleyiş biçimlerini ayrıntılı bir biçimde, konusunda uzman kadromuz tarafından gözlemliyor, inceliyor ve analiz ediyoruz.

Şirket karlılığı göz önünde bulundurularak işleyişi daha iyiye götürmek adına, hangi yönde ve nasıl iyileştirme çalışmaları yapılması hususunda, ilgili birimlere deneyim ve tecrübemizi aktarıyor, işleyişteki departmanlar arasındaki bağlantıları güçlendirmeye yardımcı oluyor ve bu sürecin içinde bir taraftan analizler yaparken, bir taraftan da bedeni hasar uygulamalarındaki mevzuata uygunluk denetimini gerçekleştiriyoruz.