MEDİKAL VE MEDİKOLEGAL DANIŞMANLIK

 • Tıbbi uygulama hataları (Malpraktis)
 • Adli Travmatoloji (Yaralanmaya ilişkin oluşan hasarın adli tıp açısından değerlendirilmesi)
 • Ölüm nedeni, nedensellik
 • Cinsel suçlar
 • Cezai ve hukuki sorumluluk
 • Adli belge incelemeleri (el yazısı ve imzalarda aidiyet tespiti)
 • Meslekte kazanma gücü (maluliyet oranı)
 • Cana gelen zararlarda maddi tazminat hesaplaması
 • Trafik kazalarındaki kusur oranı
 • Bilişim suçları, fikri ve sınai haklar, patent-marka, digital görüntü ve ses incelemesi, intihal-bilimsel hırsızlık
 • Bedeni hasar ile sonuçlanan her türlü olayda (trafik kazaları, iş kazaları, diğer kazalar, kasten yaralama olayları, cinsel saldırı olayları, tıbbi uygulama hataları, ölümlü olaylar) tıbbı ekspertiz çalışmaları yapılmaktadır.
 • Adli Tıp Uzmanlarından oluşan ekibimiz ile; bedeni tazminat dosyalarında risk analizi yapmak, (“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliği” ve “Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliğine” göre maluliyet oran tespiti)
 • Muallakta bekleyen, henüz tedavisi tamamlanmamış dosyalarda karşılaşılacak, olası minimal ve maksimal oranlar tespiti ve/veya maluliyet oranı çıkıp çıkmayacağının ilgili gerekçeli rapor tanzimi,
 • Adli Tıp Uzmanlarından oluşan ekibimiz ile sürekli sakatlığın, kaza ile nedenselliği ve ölümdeki nedensellik tespiti,
 • Tedavi giderleri tespiti, (Sorumluluk ve Ferdi Kaza Sigorta poliçelerinde)
 • İtiraz prosedürü başlatılacak dosyalar için gerekli yazışmalar ve takibi,
 • Kaza anındaki alkol ve alkolün kazadaki rolünün tespiti ile ilgili raporlama,