RÜCU DOSYALARIN TAKİBİ VE TASFİYESİ

ALM şirket bünyesindeki tecrübeli personeli, Türkiye genelindeki anlaşmalı avukatları ile sigorta şirketlerine hizmet vermektedir. Tecrübeli anlaşmalı avukat ağı ile ilamsız takip ve tüm dava takipleri etkin şekilde sürdürmektedir. İlgili rücu süreçlerini yürütürken tam zamanlı ve şeffaf  raporlama sistemi ile sigorta şirketine etkin süreç takibi ve denetleme olanağı sağlar.