SAĞLIK HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  • Sağlık çalışanları / özel sağlık kuruluşları akitleri ve ihtilafları
  • Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortaları
  • Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları
  • Sağlık çalışanlarının, tıbbi müdahale hatalarından doğan hukuki ve cezai sorumlulukları
  • Tıbbi uygulama hatalarına ilişkin maddi, manevi tazminat davaları
  • Sağlık kuruluşları ve çalışanlarına yönelik, kurumsal ve mesleki sorumluluklar

Yurt dışı sigorta poliçelerinden kaynaklanan ihtilaflar gibi davalarda sigorta şirketine, branş uzman hekimler tarafından danışmanlık verilmektedir.