SİGORTA HUKUKU DANIŞMANLIĞI

  • Sigorta Hukuku ihtilaflarında Şirketler lehine çözüm süreçlerinin takibi
  • Şirketlerin Hukuksal süreçlerinin güncel İçtihat – Mevzuata uygunluğunun kontrolü
  • Hukuk – Rücu süreçlerinin analizi, Rücu kaçaklarının tespiti ile proje ve dış kaynaklı çözümlerle süreçlerin iyileştirilmesi
  • Şirket ihtiyacı ve talebi ile Arabuluculuk – Sulh süreçlerinin geliştirilerek takibi
  • Şirketlerin dış kaynaklı Hukuk – Rücu operasyonlarının denetimi ve raporlanması
  • Şirketlerin sözleşme ve operasyon detaylarının hukuka uygunluğunun kontrolü ve uyarlanması
  • Şirketlere sektörel uygulamalar ile operasyon detayları ile ilgili anlık veri akışı sağlanması
  • Sigorta Hukuku alanında mevcut ve değişen mevzuat – içtihatlarla ilgili eğitimler verilmesi