SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Kimler, Neden Sigorta Yaptırmalı?

Hepimizin tüm varlıkları, yatırımları ve girişimleri aslında bir risk altındadır. Dışarıda nefes alırken de evimizde otururken de çeşitli riskler taşıyoruz. Kalbimizin aniden kan pompalamayacak olması, kapısını kilitleyerek çıktığımız evimize bir hırsız girme ihtimali, ya da kırmızı ışıkta dururken bir aracın gelip bizim aracımıza çarpması. Her an başımıza birşey gelme ihtimali ile yaşarken, bunun bilincinde olup hem kendimiz hem sevdiklerimiz hem de sahip olduklarımızıgüvence altına almak için önlemleri almak da bizim sorumluluğumuzdadır. Sigorta, başımıza gelebilecek potansiyel risklere karşı korunmamızı sağlar, bu risklerin gerçekleşmesi halinde doğan zararları karşılar. Bu nedenle de en büyük güvencemizdir

2- Aktüer kimdir

Aktüer finansal riskleri değerlendirebilen, çözümler öneren, ve her çözümün uzun dönemdeki sonuçlarını irdeleyebilen bir profesyoneldir. Aktüer yalnızca bugünü değil yarınları da düşünerek finansal belirsizlikleri değerlendirir. İleriye yönelik projeksiyonlar yaparak stratejik kararlar için önerilerde bulunur.Aktüer, sahip olduğu teknik bilgileri üst yönetime aktaran sosyal bir matematikçidir.

3- Poliçe kapsamında ne kadar ödeme alabilirsiniz? Poliçe teminatının tamamını alabilme imkanınız var mıdır?

Sigorta şirketinin sorumluluğu, sigortalı araç sürücüsünün kusuru oranında poliçe limiti ile sınırlıdır. Poliçe teminat limiti, azami teminat miktarı olup her halükarda ödenecek bir meblağ değildir.
Trafik ( Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortası ) ve İşveren Mali Sorumluluk ( İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ) branşlarında oluşan iş ve trafik kazaları kaynaklı, ölüm ve sakatlıkla sonuçlanan bedeni hasarlarda, destekten yoksun kalan kişilere veya sakat kalan kişilere ödenecek tazminat hesapları belirli kriterlere göre kişiden kişiye değişkenlik gösterir.Örneğin: Maluliyet dosyalarında; mağdurun yaşı, maaşı, kusur durumu değişkenlik gösterebilir. Ölüm dosyalarında ise ölenin yaşı, maaşı, kusuru ve ölüm nedeni ile destekten yoksun kalanların kişilerin yaşları önem arz etmektedir.

4- Trafik poliçenizden tedavi giderleriniz karşılanabilir mi ?

25.02.2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 Sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” gereğince “Trafik Kazası Sonucunda Oluşan Yaralanmalara İlişkin Tedavi Taleplerinin” Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan talep edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.Bahse konu kanunun geçici 1. Maddesi ;

“Bu kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmeti bedelleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.

Maddenin ilk cümlesinde açıkça ifade edildiği üzere bu kanunun yayımlandığı tarihten önce meydana gelen trafik kazaları nedeniyle sunulan sağlık hizmet bedelleri de Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

İlgili Kanun’un 59. Ve Geçici 1. Maddeleri ile getirilen yeni hükümler çerçevesinde trafik kazalarına bağlı olarak sigorta şirketleri aleyhine açılmış olan tedavi masrafları tazminat davaları ile ilgili şirketin yükümlülüğü sona ermektedir.

Torba Yasa ile birlikte sigorta şirketleri bu hizmetine karşı kestiği poliçelerden aldığı primlerin bir kısmını Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarmaktadır. Dolayısıyla mağdurun tedaviye ilişkin talebinin muhatabı artık Sosyal Güvenlik Kurumu’dur.

5- Trafik poliçesinden manevi tazminat talebi karşılanabilir mi?

Karayolları Trafik Kanunu ve Trafik Sigortası Genel Şartlarına göre manevi tazminat talepleri mecburi mali mesuliyet sigorta poliçesi teminatın dışında kalmaktadır.